I M E D I A S   K I A D Ó
Főoldalra

AZ ERDÉLYI SZÁSZOK CD-ROM (2005)

RENDELJE MEG MOST e-mailben (info@imediaskiado.com).
Két munkanapon belül postázzuk.     Telefon:   30 576 6204
A postaköltség 1 példány esetében: átutalásos számlával 700 Ft, utánvéttel 2200- Ft.

Ára: 3200- Ft + postaköltség
A szászok legnagyobb része - nyolcszáz éves erdélyi jelenlét után - az 1990-es években elhagyta hazáját. Tömeges kivándorlásuk úgyszólván a szemünk előtt zajlott le.

Így ha Erdélyben a Szászföldje lépünk, főként a hiányt, a pusztulást érzékeljük. Nagyon kevés helyen maradtak meg élet-és fejlődésképes német közösségek, a németországi és más támogatás valamint az erősödő idegenforgalom pedig ezeket nem képes pótolni.

Ezen a CD-n 250 erdélyi szász települést mutatunk be, 120-at fényképekkel is.
Szerzők:
Cziráki Zsuzsanna, a szegedi egyetem oktatója
Csortán Ferenc történész, kisebbségi szakértő, Marosvásárhely


A CD tartalmi egységei:

1. Történelmi vázlat (Cziráki Zsuzsanna és Csortán Ferenc)

2. Irodalomtörténeti áttekintés (Cziráki Zsuzsanna)
3. Fogalmak, térképvázlatok, dokumentumok
4. A szászok települései (Csortán Ferenc összeállítása)
Melyek a szászok települései? Milyen közigazgatási egységhez tartoztak,
milyen volt a lakosság etnikai összetétele?
Rövid összegzések az egyes települések történetének fontos eseményeiről, 
személyiségeiről, nevezetességeiről. Érdekességek.

Néhány példa a települések oldalairól, valamint egy kis ízelítő a 120 településen készült mintegy 2200 fényképből:

Albesti, Weisskirch, Fehéregyház, falu, községközpont Maros megyében (Felső Fehér vm)
1941-ben 2495 lakos, ezek 9,8 %-a n. 1992-ben 1 n. Első említése: 1231, Alba Ecclesia. Szász alapítói a 16 sz-ig kihaltak vagy kivándoroltak. Évszázadokon át, a két háború közötti időszakig Haller-birtok). A Siebenbürgische Vereinsbank megvásárolja a 19. sz végén a Haller-birtok egy részét, szász telepes-közösség a 20 században (ugyanígy magyar kezdeményezésre is jönnek magyar telepesek is). A reformációig ferences kolostor. Gótikus plébániatemplom. Reneszansz várkastély, lebontva a 20. sz-ban. 1849 aug. 29 "fehéregyházi ütközet" - Petőfi halála. (L)


Băgaciu/Bogeschdorf/Bogács, Maros m-ben községközpont. (Küküllő vm.)
Egyike a 40 szász falunak, amelyeket a két Küküllő között hoztak létre 1300 körül, vármegyei területen. Ezek közül később ötnek sikerült átlépnie az autonóm Királyföldre, közöttük B-nek is.
1941: 1320, ebből 54,5 % n.
Gótikus templom, templomerőd. Szárnysoltár, 16. sz.-i bútorzat. (L, JFD, Ghinea)


Brateiu/Pretai/Baráthely (Paratéj is), Szeben m. Községközpont. (Medgyesszék)
1941-ben 1699 lakos, ennek 41,3 %-a n. 1992-ben 42 n. Első említés 1283-ból, ekkor papja "Siffridus de monte Mariae", egy magaslaton épült Mária t-ról. A német (és román) név a "protodiaconus" szóból származik, a magyar pedig a barátokra (szerzetesekre) utal. A mai templomerőd magja egy későgótikus bazilika egy ny-i harangtoronnyal. A 16 sz. elején erődítették meg (védőemelet, harangtorony átalakítása, nyílások befalazása). Középkori falkép-maradványok. 19o6-ban lebontják egyik tornyát és az övező-fal egy részét. (L, JFD, Ghinea)


Cata/Katzendorf/Kaca, Brassó m. községközpont (Kőhalomszék).
1941-ben: 1157 lakos, 46,8 %-uk n. 1992-ben 20 n.
1488-ban: 92 családfő, öt pásztor, egy iskola, egy malom, két szegény. 1944 szeptemberében a sz. lakosság nagy része kivándorol Németországba illetve Ausztriába. Temploma: a 13. sz. harmadik negyedében épült. 1400 körül részleges gótikus átépítés. A 15. sz. végén védőfal és 4 sarokbástya épül - 3 még áll. Az 1658-as tatárbetörés elpusztítja a falut, utána újabb védőfal és torony. (L, JFD, Ghinea)


Cincsor/Kleinschenk/Kissink, Brassó m., Voila községben. (Nagysink szék)
1941-ben 861 lakos, ebből n. 65,2 %. 1992-ben: 91 n. Valószínűleg a közeli Nagysinkkel egyidőben települt, a 12. sz-ban.
A kissinkiek kezdeményezésére épült 1858-ban a vidék első Olt-hídja.
Temploma: 1421-ben készült el, későgótikus csarnoktemplom. Elődjéből maradt egy ciszterci típusú körablak. A 15. sz második felében építik át erődtemplommá, akkor kapja a nagyméretű nyugati torony a gúla-alakú toronysisakot. A torony feliratai szerint 1677-ben, 1761-ben, 184o-ben és 1891-ben javították. Sokszög-alaprajzú (ma is 6-7 m. magas) várfalak, tornyok, régies fachwerk-szerkezettel. A 19 sz-ban még megvolt a várudvar kútja, valamint egy malom. (L, JFD, Ghinea)


Dealu Frumos, Schönberg, Lesses, Szeben m. Merghindeal községben. (Nagysink-szék, egyházilag a szebeni káptalan, illetve sinki "surrogatia"). Szentágota mellett.
1941-ben: 1271 lakos, ebből 57,4 % n. 1992-ben: 126 n. Alapítása igen korai: 1150 körül, együtt Morgondával és Nagysinkkel. Első említése 128o-ban (egy adásvételi szerződésben egy "Gerhardus de Pulchromonte"). 15oo körűl Soenenbergk 51 portát, 1532-ben Schyn Bergk 67 portát számlált. Templomerődje "építészeti gesamtkunstwerk": kiindulópontja egy torony nélküli, háromhajós r. bazilika, a 13 sz. első feléből. A 15-16. Sz-ban átépítik gótikus csarnoktemplommá, egyidejűleg átépítésével erőddé. Ny-i harangtorony, beépítve a hajóba. A kórus-négyzet felett másik torony, egy szinttel alacsonyabb a harangtoronynál. Az erődítés során a templomban kutat ástak. 1911-ben, egy renoválás alkalmával falképek kerültek elő. Többször átépített és bővített védőfal, saroktorony. (L, JFD, Ghinea)


Rosia (Săsească)/Rothberg/Veresmart. Szeben m. Községközpont. (Szebenszék)
1941-ben: 1o9o lakos, ezek 37,6 5-a n. 1992-ben: 47 n. Első említése 1327-ből. Rövid, széles, torony nélküli r. st. bazilikája 1225 körül épülhetett. 1339-ben említik két gerébjét, "Georgius et Gobelinus de Rufo monte" - akik családja később nagy hatalomra tesz szert: egy 1452-ben folyó pörben említik Laurentius gerébet, Szerdahely-szék kirélybíróját, fiát, Péter gerébet, Újegyház-szék királybíróját, és Veresmarti Jakabot, aki később (1456-ban) Kőhalomszék királybírója lesz. 1488-ban 56 porta, egy pásztor és egy iskolamester.
Temploma tipikus korai telepestemplom. (torony-nélküli, 3 hajós bazilika, négyzet, félköralaprajzú apszis). Utólagos bővítések, módosítások dacára sokat őriz eredeti megjelenéséből. Egyszerű védőfalának néhány részlete megmaradt. Egyetlen bástyája-harangtornya 1631-ben leégett. (L. JFD. Ghinea)

ÉS MÉG 250 HASONLÓ ÖSSZEFOGLALÓ...


Almakerék templomának falfestményei európai jelentőségű művészeti emlékek


Szászalmás: a torony már nem sokáig bírja a saját súlyátKilátás Ecel templomának tornyából


Eceli utca

Báránykúti házak

Nagybaromlak temploma a világörökség része

A szószékkorona részlete
Felsőbajom (Bázna)
Berethalom

Alsóbajom temploma a falu
közepén

A baráthelyi erődtemplom

Szénégetés a Szászföldön

Szászdálya a hajdani 
jómódról mesél

Szászdálya temploma

Ma inkább ez a kép jellemző 
Szászdályára

Lesses erődtemploma

A harinai erődtemplom
a Beszterce-vidéken

Domborművek a holcmányi templom kapuján

Második világháborús német katonasírok a kerci templom területén

Az elköltözött szászok helyére román és főként roma lakosság települt

Völc temploma: a szentély a legutóbbi években omlott le

Az egyházközösségek 
nélkül az épületek egy 
része várhatóan elpusztul
ÉS TOVÁBBI 2200 FOTÓ...
Néhány térképvázlat a CD-ről


   

A CD-n az alábbi településekről vannak információk:

Alcina / Altina / Alzen
Aldorf / Unirea / Wallendorf
Almakerék / Malancrav / Malmkrog
Alsóbajom / Boian / Bonnesdorf
Alsóidecs / Ideciu de Jos / Niedereidisch
Alsó-Pián / Pianu de Jos / Deutsh-Pien
Apátfalva / Apos / Abtsdorf bei Agnetheln
Apaújfalu / Noul Sasesc / Neudorf bei Schaessburg
Apold / Apold / Trappold
Aranyosmóric / Morut / Moritzdorf
Árokalja / Arcalia / Kallesdorf
Asszonyfalva / Axente Sever / Frauendorf
Aszúbeszterce / Dorolea / Klein-Bistritz
Balázstelke / Blajel / Kleinblasendorf
Báránykút / Barcut / Bekokten
Baráthely / Brateiu / Pretai
Barcarozsnyó / Rasnov / Rosenau
Barcaszentpéter / Sanpetru / Petersberg
Baromlaka / Valea Viilor / Wurmloch
Batiz / Batiz / Batiz
Bátos / Batos / Botsch
Bencenc / Aurel Vlaicu / Benzenz
Berethalom / Biertan / Birhalm
Berve / Berghin / Blutroth
Bese / Stejarenii / Peschendorf
Besenyő / Viisoara / Heidendorf
Beszterce / Bistrita / Bistritz
Bilak / Domnesti / Billak
Bogács / Bagaciu / Bogeschdorf
Boldogváros / Selistat / Seligstadt
Bolkács / Balcaciu / Bulkesch
Bolya / Buia / Bell
Borberek / Vurpar / Vurpod
Botfalu / Bod / Brenndorf
Brassó / Brasov / Kronstadt
Brulya / Bruiu / Braller
Buzd / Boz / Bussd bei Mühlbach
Buzd 2 / Buzd / Bussd bei Mediasch
Cikmántor / Tigmandru / Zuckmantel
Csépán / Cepari / Tschippendorf
Csicsóholdvilág / Tapu / Abtsdorf an der Kokel
Dános / Danes / Dunnesdorf
Darlac / Darlos / Durles
Dedrád / Dedrad / Deutsch-Zepling
Dés / Dej / Deesch
Dipse / Dipsa / Dürrbach
Doborka / Dobarca / Dobring
Dolmány / Daia / Thalheim
Domáld / Viisoara / Maldorf
Ecel / Atel / Hetzeldorf
Erked / Archita / Arkeden
Erzsébetváros / Dumbraveni / Elizabethstadt
Fehéregyház / Albesti / Weisskirch
Feketehalom / Codlea / Zeiden
Felek / Avrig / Freck
Felmér / Felmer / Felmern
Felsőbajom / Bazna / Baassen
Felsőidecs / Ideciu de Sus / Obereidisch
Felsőszászújfalu / Satu Nou / Oberneudorf
Fenyőfalva / Bradu / Gierelsau
Fogaras / Fagaras / Fogarasch
Földszín / Floresti / Felsendorf
Földvár / Feldioara / Marienburg bei Burzenland
Fületelke / Filitelnic / Felldorf
Garat / Dacia / Stein
Gerdály / Gherdeal / Gürteln
Gergelyfája / Ungurei / Gergeschdorf
Gyulafehérvár / Alba-Iulia / Weissenburg
Harina / Herina / Mönchsdorf
Hásság / Hasag / Haschagen
Hégen / Bradeni / Henndorf
Hermány / Casolt / Kastenholz
Hétúr / Hetiur / Marienburg bei Schaessburg
Holcmány / Hosman / Holzmengen
Holdvilág / Hoghilag / Halvelagen
Homoród / Homorod / Hamruden
Homoródbene / Beia / Meeburg
Homoróddaróc / Drauseni / Draas
Hosszúaszó / Valea Lunga / Langenthal
Höltövény / Halchiu / Heldsdorf
Hundorf / Viisoara / Hohndorf
Ingodály / Mighindoala / Engenthal
Jád / Livezile / Jaad
Jakabfalva / Iacobeni / Jakobsdorf bei Agnethelm
Jövedics / Idiciu / Belleschdorf
Kaca / Cata / Katzendorf
Kakasfalva / Hamba / Hahnbach
Kelnek / Calnic / Kelling
Kerc / Carta / Kerz
Keresd / Cris / Kreisch
Keresztényfalva / Cristian / Neustadt im Burzenland
Kereszténysziget / Cristian / Grossau
Kerlés / Chirales / Kyrieleis
Királynémeti / Crainimat / Baierdorf
Kiscsűr / Sura Mica / Kleinscheuern
Kisdemeter / Dumitrita / Waltersdorf
Kisdisznód / Cisnadioara / Michelsberg
Kisekemező / Tarnaviora / Kleinprobstdorf
Kisfehéregyház / Albestii Bistritei / Weisskirch
Kisludas / Gusu / Giesshübel
Kispéterfalva / Petis / Petersdorf bei Marktschelken
Kisprázsmár / Toarcla / Tarteln
Kisselyk / Seica Mica / Kleinschelken
Kissink / Cincsor / Kleinschenk
Kistorony / Turnisor / Neppendorf
Kisszentlászló / Laslau / Kleinlasseln
Kisszőlős / Seleus / Kleinalisch
Kolozsnagyida / Viile Tecii / Grosseidau
Kolozsvár / Cluj-Napoca / Klausenburg
Kőhalom / Rupea / Reps
Körös / Curciu / Kirtsch
Kund / Cund / Reussdorf
Kusma / Cusma / Kuschma
Küküllőmagyarós / Magherus / Maniersch
Kürpöd / Chirpar / Kirchberg
Lemnek / Lovnic / Leblang
Lesses / Dealu Frumos / Schönberg
Ludvég / Logig / Ludwigsdorf
Magaré / Pelisor / Magarei
Malomárka / Monariu / Minarken
Mardos / Moardas / Mardisch
Márpod / Marpod / Marpod
Mártonhegy / Somartin / Martinsberg
Mártontelke / Motis / Mortesdorf
Medgyes / Medias / Mediasch
Mese / Mesendorf / Meschendorf
Mihályfalva / Boarta / Michelsdorf bei Marktschelken
Miklóstelke / Cloasterf / Klosdorf
Mirkvásár / Mercheasa / Streitfort
Monora / Manarade / Donnersmarkt
Morgonda / Merghindeal / Mergeln
Muzsna / Mosna / Meschen
Nádpatak / Rodbav / Rohrbach
Nagyapold / Apoldu de Sus / Grosspold
Nagycsűr / Sura Mare / Grossscheuern
Nagydisznód / Cisnadie / Heltau
Nagyekemező / Tarnava / Grossprobstdorf
Nagyenyed / Aiud / Gross-Enyed
Nagykapus / Copsa Mare / Grosskopisch
Nagysajó / Sieu / Grossschogen
Nagysáros / Soars / Scharosch bei Fogarasch
Nagyselyk / Seica Mare / Marktschelken
Nagysink / Cincu / Grossschenk
Nagyszeben / Sibiu / Hermannstadt
Nagyszőlős / Seleus / Gross-Alisch
Nemes / Nemsa / Nimesch
Németfehéregyháza / Viscri / Deutsch-Weisskirch
Netus / Netus / Neithausen
Omlás / Amnes / Hamlesch
Paltinis / Paltinis / Hohe Rinne
Paszmos / Posmus / Passbusch
Petele / Petelea / Birk
Péterfalva / Petresti / Petersdorf bei Mühlbach
Petres / Petris / Petersdorf bei Bistritz
Pinták / Slatinita / Pintak
Pócstelke / Paucea / Puschendorf
Póka / Pauca / Törnen
Prázsmár / Prejmer / Tartlau
Prépostfalva / Stejarisu / Probstdorf
Pród / Prod / Pruden
Rádos / Roades / Radeln
Récse / Reciu / Raetsch
Réten / Retisu / Retersdorf
Riomfalva / Richis / Reichesdorf
Romosz / Romos / Rumes
Rosszcsűr / Rusciori / Reussdörfchen
Rovás / Ravasel / Rosch
Rozsonda / Ruja / Roseln
Rudály / Roandola / Rauthal
Rüsz / Rusi / Reussen
Sajómagyarós / Sieu-Magherus / Ungersdorf
Sállya / Soala / Schaal
Sárkány / Sercaia / Schirkanyen
Segesd / Saes / Schaas
Segesvár / Sighisoara / Schaessburg
Sellenberk / Selimbar / Schellenberk
Sorostély / Sorostin / Schorsten
Sövénység / Fiser / Schweischer
Szászalmás / Alma Vii / Almen
Szászbuda / Bunesti / Bodendorf
Szászbudák / Budacu de Jos / Deutsch-Budak
Szászcsanád / Cenade / Scholten
Szászdálya / Daia / Denndorf
Szászegerbegy / Agarbiciu / Arbegen
Szászhalom / Movile / Hundertbücheln
Szászhermány / Harman / Honigberg
Szászivánfalva / Ighisu Nou / Eibesdorf
Szász-keresztur / Crit / Deutsch-Kreutz
Szászkézd / Saschiz / Keist
Szászlekence / Lechinta / Lechnitz
Szászmagyarós / Maierus / Nussbach
Szászmártonfalva / Metis / Martinsdorf
Szásznádas / Nades / Nadesch
Szásznagyvesszős / Veseus / Michelsdorf
Szászorbó / Garbova / Urwegen
Szászörményes / Ormenis / Irmesch
Szászrégen / Reghin / Saechsisch-Regen
Szászsáros / Saros pe Tarnave / Scharosh am Mediasch
Szászsebes / Sebes / Mühlbach
Szászszentgyörgy / Sangiorzu Nou / Saechsisch-Sanktgeorgen
Szászszentivány / Santioana / Johannisdorf
Szászszentjakab / Saniacob / Jakobsdorf bei Bistritz
Szászszentlászló / Laslea / Grosslasseln
Szászújfalu / Nou / Neudorf bei Hermannstadt
Szászváros / Orastie / Broos
Szászzalatna / Zlagna / Schlatt
Szelindek / Slimnic / Stolzenburg
Szénaverős / Senereus / Zendersch
Szentágota / Agnita / Agnetheln
Szentdemeter / Dumitra / Mettersdorf
Szenterzsébet / Gusterita / Hammersdorf
Szépmező / Sona / Schönau
Szépnyir / Sigmir / Schönbirk
Szerdahely / Miercurea Sibiului / Reussmarkt
Táblás / Dupus / Tobsdorf
Tacs / Tonciu / Tatsch
Talmács / Talmaciu / Talmesch
Tatárlaka / Tatarlaua / Taterloch
Teke / Teaca / Tekendorf
Törpény / Tarpiu / Treppen
Ugra / Ungra / Galt
Újegyház / Nocrich / Leschkirchen
Újváros / Noistat / Neustadt bei Agnetheln
Vajola / Uila / Weilau
Váldhíd / Valchid / Waldhütten
Várhely / Orheiu Bistritei / Burghalle
Vérd / Vard / Werd
Veresmart / Rosia / Rothberg
Vermes / Vermes / Wermesch
Vessződ (Szászvessződ) / Veseud / Zied
Vessződ 2 / Veseud / Wassid
Vidombák / Ghimbav / Weidenbach
Vinda / Ghinda / Windau
Vingárd / Vingard / Weingartskirchen
Vízakna / Ocna Sibiului / Salzburg
Volkány / Vulcan / Wolkendorf bei Kronstadt
Volkány 2 / Vulcan / Wolkendorf bei Schaessburg
Völc / Velt / Wölz
Vörösmart / Rotbav / Rotbach
Zágor / Zagar / Rode
Zsiberk / Jibert / Seiburg
Zsidve / Jidvei / Seiden
Zsolna / Jelna / Senndorf