I M E D I A S   K I A D Ó
Főoldalra

A könyv megrendelhető e-mailben (info@imediaskiado.com). Két munkanapon belül postázzuk.
Ára: 2800- Ft + postaköltség
A postaköltség 1 példány esetében: átutalásos számlával 700 Ft, utánvéttel 2200- Ft.

YVES DURAND: FRANCIAORSZÁG
A II. VILÁGHÁBORÚBAN
    info@imediaskiado.com   30 576 6204
A SORBONNE PROFESSZORÁNAK KÖNYVE

1939-ben Franciaország és Anglia hadüzenetével megkezdődött a második világháború. A két országnak háborúba kellett lépnie, ha a világban elfoglalt helyét meg akarta őrizni. A háború azonban a németek győzelmével kezdődött.
A büszke francia hadsereg még sohasem szenvedett ilyen megsemmisítő vereséget, mint akkor. A németek csapásai alatt aztán szilánkokra törtek az élet megszokott keretei, és a francia történelem egyik legsötétebb, materiális és morális romokkal teli időszaka következett.

A háborús vereség súlyos erkölcsi következményeit fokozta, hogy egy kis fürdővárosban, Vichyben a németeknek behódoló, velük együttműködő francia kormány alakult, melyet a nemzeti jelképnek számító első világháborús hős, Pétain marsall vezetett. Ebben a könyvben helyet kap ez a Franciaország is: a kollaboráns állam kialakulása és fejlődésének állomásai, támogatói, törvényei. Megismerkedhetünk azzal a kultusszal, amelyet mesteri módon építettek fel Pétain mellett, hogy biztosítsák a lakosság támogatását.

A történelmi áttekintést folyamatosan a politikusi pályák, az emberi sorsok megrajzolása kíséri és szövi át: a behódolás célszerűségéről saját magukat meggyőző politikusok mellett megelevenedik a francia ellenállás sokszínű és elletmondásos világa, tanúi lehetünk a szövetségesek oldalán harcoló politikai és katonai vezetők elszántságának és játszmáinak.

A francia közvélemény a mai napig nehezen képes szembenézni múltjának ezzel a nehéz időszakával. Ez a könyv ennek a szembenézésnek is tanulságos példája, mivel a szerző - aki egyébként a Sorbonne professzora volt - a történelem szereplőinek döntéseit a számukra, nem pedig a mi számunkra rendelkezésre álló ismeretek, információk alapján ítéli meg. Ugyanakkor, ha így egy árnyaltabb képet kapunk is, a morális állásfoglalás határozottsága végig megnyilvánul a szövegben, anélkül, hogy a történész tárgyilagosságát és elfogulatlanságát veszélyeztetné.
Tartalomjegyzék

1. A furcsa háború és az összeomlás 5
Belépés a háborúba 5
A vezetők tétovázása 5
A közvélelemény ellentmondásai 8
A furcsa háború mozdulatlansága és stratégiája 12
Periférikus hadműveleti tervek 14
A francia közvélemény a furcsa háború idején 16
Az invázió 21
A német offenzíva 21
Az összeomlás 25
A kormányzat exodusa és a fegyverszünet 27

2. Vichy: a Francia Állam és a Nemzeti Forradalom 32
A Francia Állam: egy személy- és tekintélyelvű, antidemokratikus rezsim 32
Egy személyes kormányzás 34
Pétain mítosza 36
Emberek és politikai áramlatok Vichyben 42
A Nemzeti Forradalom 46
A diskurzus 46
Vichy és a fasizmus 46
A hatalom gyakorlata 52

3.A megszállás és az együttműködés 60
Az okkupáció és Vichy szuverenitása 60
A fegyverszüneti feltételek 60
A megszállás megszervezése és első következményei 62
Vichy az együttműködés útján 64
Montoire 66
A kollaboráns politika indítékai 70
Laval félreállítása: egy fordulat? 74
A németek és az együttműködés 77
Franciaország a német politikában 77
Változatok a németek részéről 80
Az együttműködés formái 82
Kollaboracionizmus és az állami együttműködés 82
A kollaboráció más formái 88

4. A franciák, Vichy, a megszállók 92
Pétainisták és pétainizmus 92
1940 nyarának pétainizmusa 92
Aktív és passzív pétainizmus 95
Az aktív pétainizmus osztagai 96
A szervezett társadalmi erők magatartása 99
A pétainizmus és a társadalmi osztályok 101
A megszállókkal kapcsolatos érzelmek 102
A hétköznapi élet terhei 102
Déli zóna, északi zóna, tiltott zóna 112
A hadifoglyok sorsa 115

5. Szembenállók, kitaszítottak, üldözöttek, ellenállók 121
Vichy diszkriminatív és elnyomó politikája 121
A "felelősök" 121
A szabadkőművesek 122
Az idegenek: Vichy xenofóbiája 123
A zsidók 125
Nomádok és cigányok 131
A kommunisták 131
Ellenállók "az első perctől" 138
Egy elszigetelt, szétszórt, pluralista ellenállás 138
A szervezett akciók első formái 142
A külső ellenállás: a Szabad Franciaország 145
Folytatni a harcot... 145
De Gaulle és az Ellenállás: a legitimitás kiterjesztése 148

6. A fordulat (1942-1943) 153
Az 1942-es esztendő 153
Vichy a totális háború idején 153
Laval visszatérése 155
A "műszakváltástól" a munkaszolgálatig 158
Az Ellenállás érlelődése 160
A partraszállás Észak-Afrikában és az algériai folytatás 165
Az 1943-as esztendő 173
A belső ellenállás megszilárdulása, egysége és fellépése 173
Ami lökést adott az Ellenállásnak: a kötelező munkaszolgálat. 176
Vichy: folytonos illúziók 180

7. 1944, a Felszabadítás éve 184
1944 tavasza 184
Vichy 1944-ben: fasizálódás és szétbomlás 184
Az Ellenállás: szervezet a végső harcra 188
A partraszállástól a felszabadítás előestéjéig 194
A szövetséges partraszállás és az Ellenállás szerepe 194
A várakozás utolsó heteinek légköre 200
A felszabadítás 203
A helyzet összetettsége, sokoldalúsága 203
Párizs felszabadítása 204
A vichyi rendszer vége 208

8. A háború vége: 1944 szeptember - 1945 május 210
A felszabadulás után: visszatérés a rendhez vagy forradalom? 210
Egy forradalmi kontextus? 210
Az ellenállók a hatalomban 214
Az Ellenállás lefegyverzése 218
Az új vidékpolitika és az ellenálló szellem 219
A nemzetközi erők hatásának súlya 222
Külső függőségek és a nehézségek súlya 226
A belső nehézségek 227
A tisztogatás által felvetett problémák 228
A közvélemény fejlődése 230
1945 május 8. 232
Rövidítések 234

Részletek a könyv szövegéből


A közvélemény a furcsa háború idején
Pétain marsall a fegyverszünetről
Pétain kultusza
A kommunistákról
De Gaulle és legitimitása
Egy levél Oradour sur Glane-ből
Várakozás a felszabadításra
A felszabadulás
Pierre Mendes-France rádióbeszéde