Imedias Kiadó

 

 

Moldován Gergely: A magyarországi románok (1913)

 

c. könyvének elektronikus újrakiadása

 

 

Egy máig nélkülözhetetlen kézikönyv CD-ROM változata  

 

A könyv eredetileg a „Nemzetiségi Ismertető Könyvtár” című sorozat keretén belül jelent meg, magyar nyelven.

 

-------------------------------------------------------

 

Rendelje meg most!

- emailen: info@imediaskiado.com

- telefonon: 30 576 6204 (Lóczy István)

 

Ára 4800- Ft a postaköltséggel együtt (átutalással vagy postai csekken)

 

Két példány megrendelése esetén egy harmadikat ajándékba adunk.

 

További információkkal természetesen örömmel állunk az Önök rendelkezésére emailen, vagy a 30 576 6204-es telefonon. 

 

 

 

 

Egy közel 600 oldalas könyv a román népről

 

 

A SZERZŐ: Dr. Moldován Gergely (1845–1930) erdélyi román néprajztudós, irodalomtörténész, a kolozsvári egyetem román nyelv és irodalom tanszékének vezetője. Román és magyar nyelven egyaránt írt, igen nagy a szerepe a román népköltészet, a néphagyományok feltárásában és bemutatásában. A magyar-román megbékélés, kulturális közeledés egyik első jelentős alakja.

 

A KÖNYV (a részletes tartalomjegyzék a lap alján található) bemutatja a román népcsoportokat, a románság eredetét, vándorlását, a román ortodox és a görögkatolikus egyház történetét, áttekinti a román irodalom és népköltészet történetét.

 

SZÍNES ÉS OLVASMÁNYOS A NÉPRAJZI ÖSSZEFOGLALÓ: a családi eseményekhez fűződő szokások, az egyházi ünnepekhez kapcsolódó hagyományok mellett az építkezés, az öltözködés, a táplálkozás bemutatása.

 

A HIT-ÉS MESEVILÁG a szerző igazi szakterülete, megismerkedünk a mesék általános jellemzőivel, jótevő tündérekkel és mélységesen gonosz boszorkányokkal… Közmondásokat, gyermekjátékokat, babonákat ismerünk meg, régi és új táncok jelentőségét értjük meg.

 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS SZERVEZETEK céljainak, működésének bemutatásával képet alkothatunk a kulturális fejlődésről, a nemzeti érzés kibontakozásáról. Az áttekintés kiterjed az iskolarendszerre, az újságokra, az egyesületekre (az ASTRA-tól a nőegyletekig), az önsegélyző- és a takarékszövetkezetekre.  

 

A CD változatlan formában tartalmazza a könyv szövegét, a digitális feldolgozás pedig lehetővé teszi, hogy tetszőleges kifejezésekre kereshessünk a teljes szövegben, amely növeli a kiadvány felhasználhatóságát.

 

    

 

Részletes tartalomjegyzék

 

Előszó

 

I. A románság száma

A románság elnevezései

Bojárok

Kolibások

Lipovánok

Hajósok

Majorosok

Mokánok

Momorlánok, morojánok, muntyánok

Padureánok

Cucujánok

Mócok

 

II. A román jellem

Korai jellemzések

A jobbágyrendszer hatásai

A jellem változásai

A pásztorélet hatásai

A románság ma

Bánásmód és jellemvonások

Vagyon és tekintély

Idegenekkel szemben

Erkölcsök

 

III. Eredet és vándorlás

Balkáni eredet

Dácia

Pásztorvilág

Falvak

Vándorlások

A mokánok vándorlásai

Vlachok

A vlachok Magyarországon

Források

A románok jogi helyzete

 

IV. Politikai törekvések

Románok és magyarok

1437 és 1514

A nemesség törekvései

Románok a kurucok között

A román nemzetiségi eszme

A császári népösszeírás

A Hóra-lázadás

A román nemzetiségi program

Balázsfalva

1848

Román követelések

A kiegyezés kora

A századfordulón

 

V. Egyháztörténet

A tatárjárás után

A görögkeleti egyház

Egyházszervezet

A gyulafehérvári zsinat

Az unió kérdése

Klein halála

Major Gergely

Babb János

Sterka, Vancea, Mihályi

A nagyváradi püspökség

Lugosi egyházmegye

Szamosújvári egyházmegye

Hajdudorogi püspökség

A görögkeletiek

Görögkeleti püspökök

Görögkeleti egyházszervezet

 

VI. A román nyelv és irodalom története

Nyelvemlékek

A nemzeti kultúra kezdetei

Kódexek

Nyomdák

Protestáns művelődés

Katolikus kísérletek

A balázsfalvi iskola: Sinkai

Maior Péter

Történetírás

Maiorescu

Költészet

Pedagógia

Akadémia

Népi irodalom

Magyarok a román irodalomban

 

VII. Születési szokások és babonák

A gyermek születése

Az újszülöttek körüli teendők

Babonák a születésnél

A szülés utáni időszak

Szoptatás

A Sorsvetők

Keresztelés

Gyermekekkel kapcsolatos hiedelmek, szokások

 

VIII. Lakodalmi szokások

A lánykérés

Leányrablás

Eljegyzés

Esküvő

Nyoszólányok, hívogatók

Ajándékok

Esküvői szokások

Az esküvő napja

Mennyegzői ebéd

A vőlegény házánál

Nagyasztal

A lakodalom harmadik napja

Lakodalom utáni szokások

 

IX. Temetési szokások

A halott öltöztetése

Ravatalozás

Siratás

Áldozatok, adományok

A temetés

A temetési menet

A lélek útja

A temetés után

Halotti tor

A gyász

A túlvilági vámok

Menyország és pokol

A végítélet

 

X. Szokások, babonák újév és nagyböjt között

Ünnepnapok

Szent Vazul éjszakája

Kuruzslás

Újév

Vízkereszt

Vízszentelés

Keresztelő János napja

Szent Péter nap

Szent Trifon napja

Jézus templomba menetele

A téli Mártonok

Farsang

Húshagyó

 

XI. Nagyböjti szokások és babonák

Szent Tódor napja

Szent Tódor 2

Baba Dochia

A szentek napja

Szent Alexa

Gyümölcsoltó-Boldogasszony

Virágvasárnap

Nagycsütörtök és Nagypéntek

 

XII. Húsvéttól Pünkösdig

A feltámadás

Húsvéti babonaságok

Húsvét hétfő

Húsvét után

Szent György

Más jeles napok

 

XIII. Pünkösdtől újévig

Karácsonyi böjt

Kolindálás

Karácsony estéje

 

XIV. Hit- és mesevilág

Mesebeli segítőtársak

Varázseszközök

Az alvilág lakói

Tündérek

Boszorkányok

Ördögök

Királyok, égitestek

Jellemző részletek

 

XV. A magyarországi román népköltészet

Dalok

Kolindák

Balladák

Varázsköltészet

Vallásos legendák

Adomák

A talányok

Közmondások

 

XVI. Tanügy és kulturális intézmények

Gimnáziumok: Balázsfalva

Belényes

Brassó

Naszód

Reáliskolák

Elemi oktatás

Kulturintézmények: az Astra

Az aradi népművelő egylet

A máramarosi népnevelő egylet

A román színházi alap

Műkedvelő színtársulat

Petru Maior olvasóegylet

A Gozsdu-alapítvány

Karánsebesi és naszódi vagyonközösségek

Nőegyletek, zeneegyletek, kaszinók

A román sajtó

Román pénzintézetek

Gazdasági egyletek

 

XVII. A románság időtöltései

Tánc

A Romanul és a Caluser

Az Ardeleana

A Hora és más táncok

A fonó

A kaláka

A bucsujárás

Leányvásárok

A Nedeia

Gyermekjátékok

 

XVIII: Foglalkozások: a juhászat

A román pásztorkodás térben és időben

Út a legelőkre

A juhászok élete

Ünnepek, szokások

Dalok és babonák

A juhászkutyák

A kutyák tulajdonságai

A juhászok teendői

Tej, vaj, sajtok

Téli szállások

A Balta

 

XIX. Más foglalkozások

Halászat

Vadászat

Szarvasmarha- és lótenyésztés

Földművelés

Kertek, gyümölcsösök

Bányászat

Kézműipar

Fuvarozás

Női munkák: a nő hármas hivatása

 

XX. Kalendárium, hiedelmek

Babonák egyes hétköznapokhoz

Napszakok

Népünnepek

Időjóslás

Egyéb babonák és hiedelmek

Babonák madarakról

Vegyes hiedelmek, előjelek

 

XXI. Román névtár

Állatnevek

Helynevek

 

XXII. Élelem, ruházat, viselet

Élelem

Ruházat

Női viselet

A szelistyei és a bucsumi nők

A mócok viselete

A népviselet jellemzői

Hajviselet

 

XXIII: Község, ház, bútorzat

A falvak

A havasi községek

A községek szervezete

A síkvidéki falvak

Ház, lakás

Kunyhótól a házig

Udvar

Bútorok

 

XXIV. A pap és a templom

Szertartások, átkok, ördögűzés

A papság megélhetése

Kaláka-napok

A templom

Templombelsők

A temető